เมนูกล้วยสุก

1:ชอบบ่น👑:

โหย น้องฮันบินจะเข้าร่วมรายการ Law of the Jungle ที่จะมาถ่ายทำในประเทศไทย กรี๊ด รายการนี้มาไทยละอะ มาเข้าป่าไหน ต้องได้กินกล้วยบ่อยหาเมนูกล้วยสุก_กล้วยดิบไว้เลย /Yg223Prn0Y

Posted in ไม่มีหมวดหมู่