ทํา น้ํา สุ กี้

1:หทัยIII:
Yesterday

•| สุ กี้ น้ำ จิ้ ม สู ต ร คุ ณ ห น่ อ ย |•

อยากกินมาตั้งแต่วันจันทร์ จนเสาร์ถึงได้ทำ ถึงน้ำจิ้มจะสูตรของแม่ แต่สีน้ำจิ้มเหมือนคนตำฮะ… /ae3bc8ZZgA
2:RSK.C​:

เห็น​สุกี้​น้ำ​ที่​แม่​ทำ​ให้​แล้ว​ก็​นึกถึง​เพลง​สุกิดะ😂 /5diRBzWd7z

Posted in ไม่มีหมวดหมู่